>> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน <<

aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
drug
dye
engagement
dress
food
forest
fruit
Funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
oil
pan
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
sexy
shopping
show
train
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
cup
chinese
chair
coffee
clothing
cigarette
cosplay
clothes
creative
computer
time
sport
square
stone
study
superman
temperature
toothpaste
toy
train
food
forest
fruit
Funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
computer
cosplay
creative
cup
desk
dress
drug
dye
engagement
diplomacy
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
beauties
care
cartoon
food
forest
fruit
Funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
cosplay
creative
dress
cup
computer
dye
diplomacy
drug
engagement
desk
toothpaste
toy
trin
superman
study
stone
time
sport
temperature
square
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
sexy
sign
sites
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
food
forest
fruit
Funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
shopping
show
sexy
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
sexy
shopping
show
snacks
study
sport
square
stone
sign
sites
slippers
spell
socks
wow
wine
weight
wedding
weapons
urine
university
translation
train
toy

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๔และ ๕

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ประกาศผลสอบ 

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรMEP

สำรองหลักสูตรปกติ

สำรองหลักสูตรMEP

สำรองหลักสูตรMEP (2)

ประกาศผลสอบ 2-5

ผลสอบ 2-5

 

WordPress Magazine Theme

MH Magazine WordPress Theme